Finančný príspevok pre podnikateľov !!! Covid – 19

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom:

Finančný príspevok je určený pre:

1.) Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • je potrebné zaslať správne vyplnenú ŽiadosťVýkaz na špeciálnu e-mailovú adresu, ktorú nájdete na stránke https://www.pomahameludom.sk
 • môžu požiadať o obdobie od 13. marca 2020
 • výška príspevku je úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur. 
 • MAXIMÁLNA CELKOVÁ VÝŠKA príspevku pre jedného žiadateľa (zamestnávateľa, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom) je 800 000,00 eur na celé obdobie realizácie projektu.
 • Príspevok NIE JE možné poskytnúť na zamestnancov:

  –  ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR),

  –  ktorí boli prijatý do zamestnania po 1.3.2020,

  –  ktorí pracujú na dohodu, konateľa alebo spoločníka bez pracovnej zmluvy, spolupracujúce osoby: manželka, deti, rodičia bez pracovnej zmluvy, dobrovoľníka

 • podmienkou je aj zachovanie pracovného miesta zamestnanca po krízovej situácii
2.) SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci).
 • patria sem SZČO, ktorí v čase vyhlásenej MS prerušili alebo obmedzili vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby.

 • môžu žiadať o obdobie od 13. marca 2020
 • výška príspevku pri poklese tržieb je:

 

 • pokles tržieb sa preukazuje jedným z troch spôsobov nasledovne:
   • Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka. (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 – predchádzajúce je 03/2019)

                         príklad: v marci 2019 mal SZČO tržby vo výške 5 000 €, v marci 2020 jeho tržby klesli na 1 000 €.  (5 000 – 1 000) / 5 000 x 100 = 80 % pokles tržieb. Pokiaľ spĺňa všetky podmienky má nárok na finančný príspevok vo výške 270 € za mesiac marec.

   • Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019. (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

                         príklad: v roku 2019 mal SZČO tržby vo výške 36 000 €, v marci 2020 mal tržby vo výške 1 000 €.  36 000 / 12 = 3 000 € priemerne mesačne,  (3 000 – 1 000) / 3 000 x 100 = 66,67 % pokles tržieb. Keďže v tomto prípade je stále v rozmedzí 40 a viac % má nárok na finančný príspevok vo výške 270 €.

   • Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac. – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

                         príklad: vo februári 2020 mal SZČO tržby vo výške 4 000 €, v marci 2020 jeho tržby klesli na 1 000 €. (4 000 – 1 000) / 4 000 x 100 = 75 % pokles tržieb. Keďže aj v tomto prípade je stále v rozmedzí 40 a viac % má nárok na finančný príspevok vo výške 270 €.

Poznámka: Pokles tržieb 1. a 2. spôsobom si nemôžu zvoliť SZČO, ktorí začali podnikať po 1.1.2019.

 

Dôležité Informácie:

Zdroje:

https://www.pomahameludom.sk

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore