Odklad splátok úverov, ako na to a či sa vám to oplatí..? Covid – 19

Bezodplatný odklad splátok úverov až o 9 mesiacov.

Vláda schválila odklad splátok bez negatívneho záznamu v registri. Klienti možu požiadať o odklad splátok online, osobne alebo poštou. Ako na to a či sa vám to oplatí sa dozviete nižšie…

Odklad splátok sa týka:
 • všetkých splátkových úverov okrem (povolených prečerpaní a kreditných kariet).
  • pri bankovýh úveroch je možné požiadať o odklad až o 9 mesiacov.
  • pri nebankových úveroch je možné požiadať o 3 mesiace a pred jeho vypršaním môžete požiadať o ďaľšie 3 mesiace, teda spolu až na 6 mesiacov.
O odklad splátok môžu požiadať:

a) Fyzické osoby – nepodnikatelia.

b) Podnikatelia – SZČO, jednoosobové spoločnosti aj malé a stredné podniky do 250 zamestnancov s ročným obratom do 50 miliónov EUR alebo celkovou ročnou súvahou do 43 miliónov EUR.

Podmienky odloženia splátok:
 • Požiadať o odklad počas pandémie môžete na jeden úver podať iba raz.
 • Poistenie k úveru, ak bolo dojednané, musíte platiť naďalej aj počas obdobia odkladu splátky.
 • Ak máte štátny príspevok na úvere, nárok na jeho vyplácanie Vám z dôvodu odkladu splátok nezaniká.
 • Nesmiete byť v omeškaní so splátkou, pri úvere na ktorom žiadate o odklad viac ako 30 dní pred podaním žiadosti.
 • Neboli ste v omeškaní so splátkou na inom úvere u toho istého veriteľa viac ako 30 dní a vo výške 100 € do 29. februára 2020.
 • Ak ste aktuálne v omeškaní splátky do 30 dní od splatnosti, na úvere ktorom žiadate o odklad, táto vám bude zarátaná do odkladu a odklad bude začínať dňom tohto omeškania.
 •  O odklad splátok môžete požiadať iba počas trvania pandémie. Týka sa však aj na úverové zmluvy uzavreté po vyhlásení pandémie.
 • Splatnosť úveru bude predĺžená a dobu odkladu splácania. Ak si odložíte splátky o 3 mesiace, konečná splatnosť úveru sa vám posunie o 3 mesiace.
 • Váš úver sa bude naďalej úročiť aj počas odkladu splácania, tieto úroky vám budú zarátané do zvyšných splátok.
Váš úver sa vzhľadom k zarátaným úrokom predraží, preto si dobre zvážte odklad splátok

Reprezentatívny príklad Hypotéky:

Klient má zostatok na hypotéke vo výške 50 000 € so zostávajúcou dobou splatnosti na 265 mesiacov a úrokovou sadzbou 0,99% p.a. Splátka tohto úveru je 210,13 €. Klient požiada o odklad splátok na dobu 9 mesiacov. Týmto sa splatnosť jeho úveru automaticky predĺži o 9 mesiacov a nezaplatené úroky vo výške 371,25 € (za obdobie 9 mesiacov) bude mať rozrátané počas celej doby splácania, t.j. na zostávajúcich 265 mesiacov. Jeho splátka sa po skončení odkladu zvýši o 371,25 / 265 = 1,40 € mesačne.

Reprezentatívny príklad Spotrebného úveru:

Klient má zostatok na spotrebnom úvere vo výške 12 000 € so zostávajúcou dobou splatnosti na 84 mesiacov a úrokovou sadzbou 8 % p.a. Splátka tohto úveru je 187,03 €. Klient požiada o odklad splátok na dobu 9 mesiacov. Týmto sa splatnosť jeho úveru automaticky predĺži o 9 mesiacov a nezaplatené úroky vo výške 720 € (za obdobie 9 mesiacov) bude mať rozrátané počas celej doby splácania, t.j. na zostávajúcich 84 mesiacov. Jeho splátka sa po skončení odkladu zvýši o 720 / 84 = 8,57 € mesačne.

Odklad splátok by ste mali zvážiť najmä ak:
 • ste prišli o prácu.
 • nemáte vytvorené rezervy aspoň vo výške vašich 3 mesačných výdavkov.
 • ste práceneschopný alebo váš príjem poklesol a ste vo finančnej núdzi.

Existujú aj iné riešenia:

 1. Refinancovanie úverov,
  1. pri hypotéke vo výške 50 000 € s úrokovou sadzbou 3 % p.a. so splatnosťou na 30 rokov. Pri refinancovaní tejto hypotéky na 0,69 % p.a. viete znížiť svoju splátku o 57 € / mes. 
  2. pri spotrebnom úvere vo výške 12 000 € s úrokovou sadzbou 18 % p.a. so splatnosťou na 8 rokov. Pri refinancovaní tohto spotrebného úveru na 5 % p.a. viete znížiť svoju splátku o 87,36 € / mes.
 2. Konsolidácia úverov, ak máte niekoľko menších spotrebných úverov s vysokou úrokovou sadzbou, veľakrát sa oplatí ich skonsolidovať (spojiť) do jedného väčšieho úveru s výrazne nižšou úrokovou sadzbou a vyplatiť ním menšie nevýhodné úvery.
 3. Požiadajte banku o zníženie úrokovej sadzby na existujúcich úveroch. Jednoducho zavolajte do banky poinformujte sa o možnostiach zníženia vašej úrokovej sadzby. Veľakrát na vyjednanie lepšej sadzby pomôže konkurenčná ponuka inej banky.
 4. Vyhľadajte odborníka a poraďte sa s ním. Určite poznáte finančného sprostredkovateľa s dobrými recenziami. Nebojte sa ho kontaktovať a vypýtať si radu, jeho úlohou je vám pomôcť.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre odklad splátok vášho úveru, môžete oň požiadať cez webstránku vašej banky, poštou alebo osobne na pobočke.

V prípade otázok alebo ak potrebujete poradiť som Vám k dispozícii.

Dôležité Informácie:

Zdroje:

https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/75/

 

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore