Kontakty

Kontakty

Zoltán Alföldi

Blažov 62, 929 01 Kútniky

zapísaný v Živnostenskom registri

Okresného úradu Dunajská Streda číslo zápisu: 210-36100

IČO: 42404096     DIČ: 1120395826

registračné číslo zápisu v NBS: 202443

Mobil

+421 915 116 497

Email

info@zoltanalfoldi.com

Office

Kukučínova 16
929 01 Dunajská Streda

Kontaktný formulár

Návrat hore